Tempellejon

Tempellejonen är alltså ett par lejon som främst
symboliserar försvar och beskydd.
Detta par utgörs nästan alltid av ett kvinnligt och manligt
tempellejon och återfinns utan för ingångar och portar där
de står på var sin sida och vaktar över dessa.
 

Medicinsk buddha

Den medicinska buddha sägs vara vår tids äldsta healer. I vänster hand har han en tiggarskål fylld med nektar. Denna nektar symboliserar långt liv men även medkänsla, förståelse, tålamod, insikt, kärlek och visdom.
Skålen är även fylld med örter och helande blått ljus. Samtidigt håller han handen i modameditationens position. För att visa att han även ger skydd mot sjukdomar håller han sin högra hand utsträckt och håler en myrobalanväxt. Denna tibetanska växt kan hjälpa tre sorters sjukdomar: passion, aggression och omedvetenhet.


Quan Yin

Quan Yin är en kvinnlig buddha och sägs vara till stor hjälp vid healing och terapi. Hon renar atmosfären i ett rum från tunga eller negativa händelser eller influenser tex: gräl, sjukdom eller störande eller obehagliga krafter.
Hon är även en beskyddarinna för barn och representerar därför även medkänsla och ovillkorlig kärlek.
Om du vill få hennes skydd och ta del av hennes kvalitéer så kan du köpa en staty av henna och placera henne på en plats i hemmet där du lätt kan se henne och uppskatta henne.


Exempel på Quan Yin staty


Hök

Höken är ett mycket kraftfullt djur speciellt bland de nordamerikanska indianstammarna.
Höken står blandannat för healing, visioner, återfödelse, andliget samt frihet.
Många indianstammar anser att höken är ett magiskt djur och använder därför dess fjädrar i samband med healingcermonier för att framkalla bla regn.


Merkabah stjärna

Som vanligt när jag sitter och tittar runt på olika hemsidor så hittar jag någonting jag vill ha, men det sura är ju att man inte har hur mycket pengar som helst!
Men hur som helst så hittade jag denna så kallade Merkabah stjärna som var gjord av bergskristall. Oerhört vacker och väckte ett "ha"-begär inom mig.
Merkabah står för:
MER = ljus
KA= själ
BAH= kropp
Om man använder denna under meditation ska den underlätta den andliga tillväxten, samt att påskynda en positiv förendring och öka kreativiteten.


Bild och vissa delar av texten kommer från
 www.lareinawebshop.com


Aum

Aum (sanskrit) är den heligaste av alla stavelser inom hinduismen (också helig för buddhister), och symboliserar världssjälen eller universum. Aum är närvarande i allt och fungerar som ett verktyg för att hjälpa människor att komma i kontakt med världssjälen.
Enligt hinduer så uppkom hela kosmos efter den vibration som följde då Aum uttalades. Aum står även för att allt är ett och andlig fullkomlighet.
Det är väldigt vanligt att hinduer men även buddhister säger "Aum" under meditation och bön.

- A = står för skapande
- U = står för bevarande
- M = står för destruering eller upplösning.Happy Buddha

Som jag kanske tidigare har nämnt så är ju Buddha ingen gud eller liknande som många tror, och inte heller någon profet. En Buddha är en som är "vaken, som också kallas för upplysning. En Buddha är alltså en person
som uppnått Nirvana.

Den Buddha som kallas Happy Buddha är en som symbol för lycka, välstånd och glädje. Eftersom att denna Buddha har en stor mage så sägs detta vara ett tecken på matreriellt välstånd samt framgång. Han delar även med sig av chikraft (livsenergi) vilket också ger lycka och framgång.
Happy Buddha kan avbildas med olika föremål och har då lite olika betydelse. Man brukar säga att en Buddha med skål i handen symboliserar lycka och välstånd, en med en persika i handen främjar hälsa och lycka. En Happy Buddha med säck ska ge framgång på resan och en Buddha med en stor hatt symboliserar beskydd.

Amitabah

Amitabah som betyder gränslöst liv eller gränslöst ljus är den mediterande Buddha som symboliserar vårt ursprung eller källa. Denna Buddha hjälper oss att få lugn, inre frid och tillfredställelse i livet.
Amitabah används även inom Feng Shui för att återställa och balansera chikraft (livsenergi).

dsPentagram

Pentagrammet är nog en symbol som vi alla har stött på, framförallt i skräckfilmer och liknande men där tolkas pentagrammet fel. Pentagrammet tolkas där som någonting ont och dåligt, men i verkligheten står pentagrammet för någonting annat. Pentagrammet har inte heller någon historisk koppling till satanism eller djävulsdyrkan (dock så använder sig rörelsen Church of Satan av denna symbol).

Pentagrammet är en symbol som representerar hur Ande, Kraft, Gudomlighet, osv (välj den du själv föredrar) verkar i de fyra elementen jord, luft, eld och vatten, dvs det fysiska livets byggstenar.
Om man tittar på ett pentagram så kanske man inte lägger märket till hur komplex geometrin i symbolen är om man jämför med andra geometriska symboler såsom korset och hexagrammet. Pentagrammets geometri kommer ifrån det så kallade Gyllene Snittet, en harmonisk "helig" formel som återkommer i Naturens inre mönster, och därför anses pentagrammet vara den perfekta symbolen för den verksamma Kraft som skapar harmoni och enhet i levande organismer.

Detta är den vanligaste förklaringen på vad pentagrammet står för, men dock så används det olika inom olika kulturer och den används t.o.m inom matematiken men kallas då simplex s4, och har även hittats nedskrivna på väggar i grottor i det forntida Babylonien!

Dock så är det viktigt att veta att en uppochnedvänt pentagram har ingen annan betydelse än det rättvända pentagrammet.


Tiger

Tigern är ett djur som står för urkraft, skapande, sexuallitet och mottagande.
Tigern är ett mycket kraftfullt djur och i många länder anses tigern vara djuren konung. Tex enligt indisk sägen ska tigern vara i förbund med gudinnan Kali som står för skapelse, sexuallitet och död.
Tigern är väldigt observant och mottaglig för minsta signal.

Mandarinankor

Symboliserar ett par, man och kvinna , men även äktenskaplig romantik och tur i kärlek.
Om man vill aktivera romntiken med hjälp av mandarinankor
så ska man ställa dem båda tillsammans i sydväst.
Men man kan även ställa dem i sovrummets sydvästra hörn
för att få mer tur och romantik.


Feng Shui mynt

Feng Shui-mynt eller kinesiska mynt som de också kallas är en symbol för välstånd eftersom att mynten representerar överflöd.
Om man vill dra till sig pengar så ska man bära kinesiska mynt i plånboken eller väskan. Man kan även ha dem i hemmet. Häng dem då eller lägg dem i sydost för att få en så bra effekt som möjligt. Mynten fungerar även bättre om du har tre stycken som du knyter ihop med hjälp av ett rött band.


Pyramid

Pyramiden är en symbol som är kopplad till solkulten. Från pyramidens topp sprider sig solljuset över världen.
Pyramiden är en symbol som sägs dölja profetior om framtiden, och vara en nedledare för kosmiska energier.
Pyramiden symboliserar även styrka och makt, och sägs ha magiska krafter som hjälper vi healing och för att komma i balans.
Pyramiden anses även ge energi och välbefinnande, samt ha en läkande kraft.


Katt

Katten är magisk, oberoende, smart, oförutsägbar, men även en balans mellan energi och handlingar i livet. Hemligheter kommer upp till ytan där katten finns omkring. Katten visar hur vi skall få klarare seende för att vi skall kunna manifestera nya idéer, uppmuntrar mental och känslomässig vighet, lär oss mod och självförtroende.

Anledningen till varför djuret katt har blivit ett kraftdjur kan vara för att i det gamla Egypten ansåg man att katten härstämmade från gudinnan Bast som var skaparnas urmoder.

 


Ankh

Egyptiskt Ankh är en symbol som man kan se lite då och då, och står kort för livets nyckel. Men ankh-korset står även för livet, mänsklighet men även gudomlighet. Ankhen representerar också nyckeln till insikt i mysterierna och den dolda visdomen, samt inre kraft och auktoritet.
Ankhen är det goda och skyddar sin bärare från negtaiva tankegångar och är även ett fruktbarhetssmycke.

Kortfattad beskrivning: Liv - Beskydd - Fruktbarhet


Man in the maze

Hittade det här riktigt fina smycket på www.lareinawebshop.com och väldigt billigt också, 149 kr! Så det blir nog att köpa hem detta smycke, men kanske måste vänta till efter jul så att man har lite mer pengar :)Smycket hade också en väldigt fin betydelse:

Meningen med livet: Mannen i labyrinten symboliserar livets alla svåra val, den hjälper oss att balansera livets upp och nergångar och ta lärdom av dessa. Livet är en härlig och spännande resa!

Onda ögat

Tron på det onda ögat är en antik vidskepelse som återfinns i många kulturer, framför allt länderna omkring Medelhavet, Arabien, Turkiet, hela vägen till Indien.

Det onda ögat är en slags negativ kraft som vi alla mer eller mindre bär inom oss. Om vi tittar för länge på en person, ett djur eller till och med objekt kan vi skada denne med onda krafter. Detta sker oftast helt omedvetet, men själva tittandet i sig kommer många gånger från avund eller beundran, och dina ögon blir det onda ögats kanaler
.


Om man bär en amulett (halsband, armband) så sägs det att man skyddar sig mot det onda ögat.


Yin & Yang

Yin & Yang är nog en symbol som de flesta av oss har sett förut, men vad betyder den egentligen?  

Yin Yang är ett begrepp inom kinesisk filosofi och symboliserar ytterligheter. Yin och Yang är universums urkrafter. Yin Yang kompletterar varandras motsatser som samverkar inom en större helhet, som en del i ett dynamiskt system. Allt har både yin och yang aspekter, men någon av dessa aspekter kan manifestera mer i särskilda objekt, och får ebb eller flöde över tiden.

  • Yin, som är det svarta, symboliserar jorden, det mörka och kalla, fuktiga, passiva och kvinnliga.
  • Yang, som är det vita, symboliserar himlen, det ljusa och varma, torra, aktiva och manliga.


Horus Öga

Horus Öga (Wedjat) är en fornegyptisk symbol för vaksamhet och gudomligt skydd. Ögat är en kraftfull symbol och symboliserar makten att se, upplysa, handla, förutsägelser och visdom.
Horus Öga är även ett skydd mot ondska så därför är det vanligt att man bär den som skyddsamulett.


RSS 2.0