Sigil

Sigil är runalfabetets solsymbol, den symboliserar sommar, ljus men även seger.
Sigil är en runa som endast visar ljus och glädje, så när denna runa uppenbarar sig tyder det på att livsglädje finns inom räckhåll!


Algiz

Algiz som betyder älg är en kraftfull skyddsruna. Den symboliserar älgen som är skogens konung - och därmed dens styrka, intelligens och mod.
När denna runa dyker upp är prognosen god: i ditt inre pågår en process som kommer att leda till något positivt. Din självkännedom ökar och självkänslan växer.
Dock kan denna runa även betyda att du är sårbar och att det finns en risk för att du kommer att bli utnyttjad. Du bör se upp för personer som i din närhet som inte vill dig väl!


Eihwaz

Eihwaz som betyder idegran är en kraftfull skyddsruna som symboliserar tillväxt och tålamod. Denna runa är en indikation på att du är på rätt väg, ett nytt kapitel i ditt liv har just börjat - eller kommer inom en kort tid att börja. Denna nya början är en intressant del av ditt liv fullt av växande och utveckling. Men kom ihåg att växa tar tid, och därför måste du låta det hela få gro i ro!

Perdhra

Perdhrarunan symboliserar jordens innandöme, där allting finns gömt: guld, ädelstenar och värdefulla mineraler.
När denna runa uppenbarar sig betyder det at någonting kommer att avslöjas, tex kanke en gammal vän dyker upp eller att en borttappad ägodel återfinns. I allmänhet är avslöjandet positivt, dock om runan är felvänd kan avslöjandet vara ovälkommet och och obehagligt.Jara

Jara är årstidernas runa, och runans budskap är gott lönas med gott, medans ont lönas med ont.
Hårt och målmedvetet arbete skapar goda och bestående resultat.
En svag och splittrad arbetsinsats ger däremot dålig utdelning.
Behandlar man andra med respekt, kommer man själv att bli respekterad.Isaz

Isaz runan står för is och vinter, och symboliserar tillfälliga stopp i händelseutvecklingen (tex karriären, vänskapsrelation).
Dock så är detta stopp inte bara negativt då vi nu får tid att samla våra tankar och komma i balans. Att komma i balans kan ta lång tid, men vi kan trösta oss med att efter vintern kommer våren.


Naudiz

Naudiz är ödesrunan, den avspeglar omständiheter och händelser som vi själva inte riktigt kan påverka.
Denna runa symboliserar även de svårigheter och uppoffringar som vi alla måste gå igenom för att kunna utvecklas som människor.Hagal

Hagal är haglets runa och står för de oförutsägbara naturkrafterna, den representerar händelser i våra liv som är oväntade, omskakande och ovälkomna. Men runan har inte bara en negativ betydelse eftersom att sådana här händelser ofta är nödvändiga - inget int utan att det har någonting gott med sig.Wunja

Wunja är lyckans och glädjens runa, och den sprider frid, harmoni och tillfredställelse. Runans budksap är att det finns plats för glädje och lycka i ditt liv, men bara om du är beredd att öppna dig för den.
Eftersom att stress och andra saker tynger ner oss så försvårar det vår förmåga till att känna lycka och glädje. Därför uppmanar runan oss till att göra någonting ovanligt, det är ingenting som behöver vara dyrt eller märkvärdigt bara att man provar på någonting nytt.Gifu

Gifu betyder gåva, och att ge och ta emot gåvor kan vara ett sätt att visa vänskap, respekt och lojalitet. Denna runa tyder alltså på att att du kommer att ta emot en gåva - andlig eller materiell. Dock så har denna runan också en annan betydelse: offerviljan. Eftersom för att om vi ska kunna utveckla nya kunskaper, möjligheter och talanger så måste vi offra av oss själva för att hjälpa en annan människa.
Kenaz

Kenaz är eldens runa. Denna runa kan tyda på en tid då du är väldigt kreativ, har en inre glöd och andlig utveckling. Dock så kan denna runa även vara en varning för en inre, destruktiv eld som kan skapa stora problem för dig. Det kan vara avundsjuka, snålhet, personliga mindervärdighetskomplex eller bara negativa tankar.
Men runan kan även tyda på att du arbetar för hårt och att det finns en risk att du blir utbränd.


Raidho

Symboliserar resor, och med resor menas både yttre och inre. Runan är även en symbol för vårt behov av riktning och mål i tillvaron, tex om man vill nå framgång och välbefinnande så måste man först veta vad ens mål är och sedan målmedvetet arbeta i riktning mot målet.
Raidho är både en positiv och negativ runa, den kan betyda att en stimulerande resa står framför dig, medans den också kan betyda att du står inför en resa med komplikationer eller avsaknad av inriktning.

Ansuz

Är kunskapens och visdomens runa. Den manar oss att använda vårt förnuft och aktivt söka efter sanning och kunskap. Kunskap är makt.
Kunskap och insikt kan man få igenom att någon annan ger dig ett bra råd, eller att du finner kunskap på något annat sätt. Dock så tyder denna runa även på att du kan utsättas för felaktig och illvillig informationsförmedling, kanske är det någon som ger dig dåliga råd, skvaller, rykten eller till och med förtal?Thurisaz

Denna runa har ett samband med jättarna i den nordiska mytologin som var en fiende till både gudarna och människorna.
Thurisaz symboliserar de destruktiva sidorna i tillvaraon, dvs alla de nedbrytande och förgörande energier och tin som ibland försvårar vår tillvaro. Men även om detta kan ses som någonting negativt så kan det omformas till något positivt. Runan är nämligen starkt förknippad med visdom och ökad livserfarenhet.


Uruz

Uruz är vildoxens och urkraftens runa och den symboliserar gryning och pånyttfödelse. Runans budskap är alltså att förändring innebär vissa svårigheter och problem.
Förändring anses som någonting positivt, men runan kan även tyda på att själv gör motstånd mod förändringen och om man gör motstånd så borde man tänka om. Förändring innebär utveckling och utveckling är positivt.Fehu

Fehu är en runa som står för välstånd och rikedom. Den kallas Fehu eller färunan eftersom att boskap och kreatur ansågs som vålstånd för våra nordiska förfäder.
Dock så är det viktigt att påpeka att välstånd och rikedom behöver inte handla om materiella tina utan det kan också vara frihet, sammanhållning, meningsfulla relationer, själslig rikedom och känslomässiga önskningar.
Däremot så kan runan även stå för ekonomisk eller känslomässig förlust.

Ny kategori!

Den nya kategorin heter Runtecken och kommer helt enkelt handla
om runornas betydelse!RSS 2.0