Tempellejon

Tempellejonen är alltså ett par lejon som främst
symboliserar försvar och beskydd.
Detta par utgörs nästan alltid av ett kvinnligt och manligt
tempellejon och återfinns utan för ingångar och portar där
de står på var sin sida och vaktar över dessa.
 

RSS 2.0